Altres serveis

CIRURGIA

Quiròfan totalment equipat, equips de monitorització i anestèsia inhalatòria.


MEDICINA INTERNA

Patologies dels organs interns.


TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

Tractament de fractures, patologies d'ossos i articulacions.


GERIATRIA

Disposem de programes geriàtrics adaptats a les necessitats de la teva mascota.


ECOGRAFIA

Permet l'observació dels teixits tous mitjançant ultrasons.


RADIOLOGIA DIGITAL

Equip de radiologia digital que ens permet obtenir imatges d'alta ressolució.


ODONTOLOGIA

Neteja dental per ultrasons.


ANÀLISIS CLÍNIQUES

Laboratori propi amb equips d'hematologia i bioquímica sanguínea.


CONSULTA VETERINÀRIA

A la Clínica treballem per mantenir el benestar de la mascota, oferint-vos: 

-identificació

-vacunació

-programes de salut

-examen i socialització de cadells

-serveis de reproducció

-hospitalització

-cuidats intensius

-consell nutricional

-tractament de la obesitat i control de pes.

-visites a domicili