Altres serveis

CIRURGIA

Quiròfan totalment equipat, equips de monitorització i anestèsia inhalatòria.


MEDICINA INTERNA

Patologies dels organs interns.


CONSULTA VETERINÀRIA

identificació, vacunació, hospitalització, examen de cadells...


GERIATRIA

Disposem de programes geriàtrics adaptats a les necessitats de la teva mascota.


ECOGRAFIA

Permet l'observació dels teixits tous mitjançant ultrasons.


RADIOLOGIA DIGITAL

Equip de radiologia digital que ens permet obtenir imatges d'alta ressolució.


ODONTOLOGIA

Neteja dental per ultrasons.


ANÀLISIS CLÍNIQUES

Laboratori propi amb equips d'hematologia i bioquímica sanguínea.


TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

Els ossos i les articulacions pateixen patologies que no sempre poden ser tractades mèdicament. Moltes urgències impliquen fractures, requerint l'ajut d'un traumatòleg, per això a la Clínica Veterinària Marcel disposem de tots aquests instruments necessaris i específics per realitzar aquestes intervencions, a més de fer un seguiment proper per garantir una recuperació ràpida i complerta.