Altres serveis

CIRURGIA

Quiròfan totalment equipat, equips de monitorització i anestèsia inhalatòria.


TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

Tractament de fractures, patologies d'ossos i articulacions.


CONSULTA VETERINÀRIA

identificació, vacunació, hospitalització, examen de cadells...


GERIATRIA

Disposem de programes geriàtrics adaptats a les necessitats de la teva mascota.


ECOGRAFIA

Permet l'observació dels teixits tous mitjançant ultrasons.


RADIOLOGIA DIGITAL

Equip de radiologia digital que ens permet obtenir imatges d'alta ressolució.


ODONTOLOGIA

Neteja dental per ultrasons.


ANÀLISIS CLÍNIQUES

Laboratori propi amb equips d'hematologia i bioquímica sanguínea.


MEDICINA INTERNA

La medicina interna s'encarrega dels problemes relacionats amb els diferents organs, ja sigui per un mal funcionament fisiològic (per exemple, un problema hormonal) o bé per malalties relacionades amb paràsits, bacteris o virus.

També duem a terme campanyes de medicina preventiva per evitar que les mascotes caiguin malaltes, inclou desde les vacunacions o les desparasitacions a la realització de tests per al diagnòstic precoç de malalties infeccioses.