Altres serveis

CIRURGIA

Quiròfan totalment equipat, equips de monitorització i anestèsia inhalatòria.


MEDICINA INTERNA

Patologies dels organs interns.


TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

Tractament de fractures, patologies d'ossos i articulacions.


CONSULTA VETERINÀRIA

identificació, vacunació, hospitalització, examen de cadells...


GERIATRIA

Disposem de programes geriàtrics adaptats a les necessitats de la teva mascota.


ECOGRAFIA

Permet l'observació dels teixits tous mitjançant ultrasons.


RADIOLOGIA DIGITAL

Equip de radiologia digital que ens permet obtenir imatges d'alta ressolució.


ODONTOLOGIA

Neteja dental per ultrasons.


ANÀLISIS CLÍNIQUES

La realització d'anàlisis de sang, orina i femtes són proves rutinàries, senzilles de realitzar a les nostres mascotes i que són necessàries per diagnosticar malalties del ronyó i fetge. També són molt importants per diagnosticar malalties hormonals, infeccioses...

També realitzem altres anàlisis, com són els raspats de pell, citologies i biòpsies (per al diagnòstic de malalties de pell o tumors).