Altres serveis

CIRURGIA

Quiròfan totalment equipat, equips de monitorització i anestèsia inhalatòria.


MEDICINA INTERNA

Patologies dels organs interns.


TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

Tractament de fractures, patologies d'ossos i articulacions.


CONSULTA VETERINÀRIA

identificació, vacunació, hospitalització, examen de cadells...


GERIATRIA

Disposem de programes geriàtrics adaptats a les necessitats de la teva mascota.


ECOGRAFIA

Permet l'observació dels teixits tous mitjançant ultrasons.


ODONTOLOGIA

Neteja dental per ultrasons.


ANÀLISIS CLÍNIQUES

Laboratori propi amb equips d'hematologia i bioquímica sanguínea.


RADIOLOGIA DIGITAL

En moltes de les nostres consultes és necessari radiografiar algún pacient per obtenir una imatge de part de la seva anatomía, facilitant així el diagnòstic de malalties. Obtenir una radiografía d'alta qualitat en uns minuts d'un animal malalt, pot ser clau en el diagnòstic i posterior curació.

Radigrafíes de Tórax: per veure l'aspecte de pulmons, cor, tràquea, etc.

Radiografíes d'abdomen: per valorar la presència d'algún cos extrany, gas en digestiu, càlculs en bufeta o ronyó, etc..

Radiografíes d'extremitats: en animals amb fractures, artrosi d'articulacions, tumors d'os, etc..