Altres serveis

MEDICINA INTERNA

Patologies dels organs interns.


TRAUMATOLOGIA I ORTOPÈDIA

Tractament de fractures, patologies d'ossos i articulacions.


CONSULTA VETERINÀRIA

identificació, vacunació, hospitalització, examen de cadells...


GERIATRIA

Disposem de programes geriàtrics adaptats a les necessitats de la teva mascota.


ECOGRAFIA

Permet l'observació dels teixits tous mitjançant ultrasons.


RADIOLOGIA DIGITAL

Equip de radiologia digital que ens permet obtenir imatges d'alta ressolució.


ODONTOLOGIA

Neteja dental per ultrasons.


ANÀLISIS CLÍNIQUES

Laboratori propi amb equips d'hematologia i bioquímica sanguínea.


CIRURGIA

En ocasions hi ha malalties que requereixen intervencions quirúrgiques, per això a la Clínica Veterinària Marcel disposem d'un quiròfan totalment equipat per realitzar intervencions de tot tipus, amb equips de monitorització, anestèsia inhalatòria i esterilització del material quirúrgic.

Estem en contínua formació per tal d'oferir-vos cirurgies minimament invasives i amb tècniques d'última generació.