CONSELLS NURICIONALS

L'alimentació té un paper essencial en el manteniment de la salut i del benestar i, fins i tot en la prevenció i el tractament de la malaltia en gossos i gats. Una alimentació deficient, ja sigui per  baixa qualitat o per no estar ben equilibrada, condueix a malalties clíniques.

 Una bona alimentació ha de contenir tots els nutrients que l'animal necessiti, en quantitats satisfactòries i en les proporcions adequades per garantir la seva salut.

 A l'hora de triar l'alimentació cal considerar una sèrie de variables, espècie a la qual està destinat (gos, gat), l'edat de l'animal (cadell, adult, madur), la seva mida (petit, mitjà, gran, gegant), l'estat fisiològic (gestació, lactància ...), l'activitat i el seu estil de vida (exercici diari, vida sedentària). 

Aliments casolans o preparats industrials: El menjar casolà serà adequat sempre que respongui a les particularitats de l'animal, sent equilibrada segons edat, mida, activitat, estat fisiològic, raça i racionament en la seva justa mesura. Els possibles errors en emprar el menjar casolà són l'administració de les sobres de l'alimentació humana, assemblar l'alimentació del gos o del gat amb l'alimentació humana, i excederese o no arribar a les concentracions adequades de vitamines i minerals.

Donades les conseqüències dels desequilibris nutricionals que poden derivar-se d'aquests mals usos de l'alimentació casolana, la millor opció és donar als animals un aliment preparat comercial de bona qualitat, és a dir que estigui especialment formulat segons les necessitats particulars de l'animal. Aquests aliments preparats contenen matèries primeres d'elevada qualitat i en proporció adequada oferint una alimentació equilibrada suficient, completa i còmoda per tal d'assegurar un bon estat físic i vitalitat durant tota la vida de l'animal.

 

Pautes alimentàries: Tant en el cas del gos com en el del gat si l'aliment preparat és de bona qualitat, és un aliment complet i per tant, aquest ha de ser l'únic tipus d'aliment que cal proporcionar-li.No cal, i fins i tot pot ser perjudicial, qualsevol tipus de suplement mineral.

Sempre cal deixar aigua fresca a la seva disposició.

En el gos és molt important la distribució de les menjades al llarg del dia de manera regular. Alimentar "a lliure disposició" pot dur a un excessiu augment de pes. En el cadell l'ideal és començar amb tres o quatre àpats al dia i reduir posteriorment a dos. Ha de rebre el seu aliment cada dia, a la mateixa hora i al mateix lloc. Les quantitats administrades s'han d'adaptar segons l'evolució del pes del gos.

 El gat en estat salvatge és capaç d'autoregular el seu consum energètic i mantenir-se en el seu pes ideal. Però el gat casolà, que no necessita caçar, que porta un estil de vida més sedentari i consumeix aliments d'elevada palatabilitat, pot perdre aquesta capacitat d'autoregulació. Per això és preferible administrar-li la ració diària aconsellada pel fabricant, repartida també en dues tomes, i no retirar l'aliment, ja que solen ingerir petites quantitats de menjar al llarg de tot el dia i nit. El fabricant generalment recomana la quantitat diària i la manera d'administració, però cal tenir en compte que alguns animals poden necessitar un reajustament individual segons les seves circumstàncies (activitat, eterilizació ...).El principal problema nutricional dels gossos i gats és l'obesitat, però és important tenir en compte també els trastorns osteoarticulars (per deficiència o excés de calci-energia en la fase de creixement), alteracions gastrointestinals, afeccions dermatològiques, trastorns en la reproducció, malalties dentals així com un deficient estat del sistema inmune.

Consells per mantenir el pes ideal de la nostra mascota:

 

* Triar un aliment equilibrat i específic, tenint en compte, sobretot, la seva edat, mida, nivell d'activitat i estat fisiològic.

* Administrar l'aliment racionat, proporcionant-li estrictament les quantitats necessàries diàriament i distribuint-li les tomes diverses vegades al dia.

* Les "sobres", llaminadures, dolços, etc. no han de formar part de l'alimentació del gos o gat.

* Controlar regularment el pes.

* Estimular l'exercici, en el cas del gat, el joc i l'activitat ha de formar part de la seva vida quotidiana. Si hi ha diversos animals s'ha de tenir cura i assegurar-se que un animal no estigui menjant més que un altre.