PARÀSITS INTERNS

Els paràsits interns són uns petits organismes que viuen a l'interior de l'animal parasitat, especialment a l'intestí, al cor i als pulmons.

Es poden transmetre a les persones i alguns produeixen patologies molt greus, com el quist hidatídic. La única forma de lluitar contra aquests paràsits és mitjançant tractaments periòdics en els animals, que es solen administrar en forma de pastilles o pastes orals. D'aquesta manera s'eliminen els paràsits de les mascotes que poden estar infectades i s'evita que s'encomanin a les que estan sanes.

Recomanem 4 desparasitacions a l'any..

 
 
 
 

 

Els cucs intestinals són un tipus de paràsits interns. Bàsicament es divideixen en dos grups, els cucs redons o nematodes i els cucs plans o cestodes, i qualsevol d'ells viu en l'aparell digestiu del gos, on s'alimenten succionant sang i nutrients.

És per això que poden provocar lesions en els teixits, així com arribar a produir una obstrucció intestinal i, en casos molt greus la mort. La millor manera de lluitar contra ells és la prevenció i uns bons hàbits higiènics. Referent a això, es recomana la desparasitació com a mínim quatre vegades l'any, és a dir, cada tres mesos.

Un altre tipus de paràsit és l'anomenat "cuc del cor" o dirofilaria, que en la seva fase adulta es localitza en el cor del gos i provoca una malaltia d'evolució lenta amb greus símptomes cardíacs i respiratoris que poden resultar mortals. Per lluitar contra aquesta parasitació existeix tractament, encara que no és senzill, de manera que el més segur és la prevenció. Atès que alguns d'aquests paràsits poden afectar a l'home i produir les mateixes malalties que al gos, el propietari ha de mantenir una relació el més higiènica posible amb la seva mascota.

Per protegir dels paràsits interns a la teva mascota i a les persones del seu voltant, el millor és seguir les pautes de desparasitació indicades pel teu veterinari, qui marcarà les més adequades segons el pes, zona on visqui i els seus costums