PARASITS EXTERNS

Puces, paparres i mosquits poden transmetre nombroses malalties i produir reaccions al.lèrgiques amb les seves picades.

Moltes de les malalties que transmeten o produeixen els paràsits externs poden afectar les persones.

Puces dels gossos i gats.

La infestació per puces és una malaltia que provoca malestar als animals (picor i irritació) i sovint desencadena reaccions al · lèrgiques més greus, del tipus de les dermatitis, que donen lloc a lesions que produeixen picor i crostes (dermatitis al · lèrgica a la picada de puça ). Les puces també actuen com a vectors d'altres paràsits i de microorganismes infecciosos (per exemple, tenies; bacteris del gènere Bartonella, l'agent causal de la malaltia per esgarrapada de gat). Qualsevol que estigui en un ambient infestat de puces, inclosos els nens, té el risc de contagiar-se. A causa de la seva mida tan petita, la seva detecció i eliminació pot arribar a ser més difícil del que pensa.

Com viuen les puces?

El cicle de vida d'una puça, independentment de quin sigui l'entorn en què es desenvolupi, dura des d'unes poques setmanes fins a un mes, encara que sota unes condicions propícies aquest pot allargar-se. Si vol acabar amb una plaga de puces, a més d'eliminar-les del seu gat o gos, és fonamental atacar les puces que hi ha a l'ambient, perquè són ... un 95% del total!

Sembla increïble, oi? Però només cinc de cada 100 puces es troba en estat adult, picant a les nostres mascotes, la resta està en l'entorn (catifes, butaques ...) en forma d'ous (50%), larves (35%) i pupes (10 %).

Com saber si la seva mascota té puces?

Si la seva mascota es rasca, es mossega i es llepa més del normal. Podeu comprovar si hi ha puces raspallant la seva mascota amb un raspall especial per detectar-les. A més de mirar si hi ha puces, comprovi si hi ha petites taques negres, que en realitat són excrements de puces, que adquireixen aquest color negrós per la sang de la seva mascota. Per assegurar, col · loqui aquestes motes en un paper higiènic humit i veurà com es converteixen en taques vermelloses.

GUERRA TOTAL ALS PARÀSITS EXTERNS

1-PUCES: Hi ha nombrosos productes que les maten, però és molt important utilitzar substàncies que tinguin un llarg període d'activitat, no siguin perjudicials per al gos o el gat i que, a més de a les puces adultes, eliminin a les formes immadures.

2-PAPARRES: Poden transmetre babebiosis, erlichiosis i la malaltia de Lyme, entre d'altres. Aquestes tres malalties són zoonosis, és a dir, poden contagiar als éssers humans.

3-ÀCARS: Els àcars produeixen la sarna. Hi ha diversos tipus de sarna, més o menys greus, segons l'espècie d' àcar que la produeixi. Pot contagiar a les persones.

4-MOSQUITS I SIMILARS: La malaltia del cuc del cor (dirofilariosis) i la leishmaniosi, que pot afectar a persones, són transmeses per la picada de diverses espècies de dípters. Per controlar-les, el millor és utilitzar repel · lents d'insectes de llarga durada.

Desparasiti a la seva mascota de forma regular!

Tenir una actitud preventiva és important quan parlem de salut. Ja que les puces poden trobar durant tot l'any i es multipliquen extremadament ràpid, és aconsellable tractar la seva mascota amb regularitat; el normal és un cop al mes.

 Per a més informació, us convidem a passar per la nostra clínica.