CONSELLS GENERALS

Es important que segueixi els programes sanitaris aconsellats pel seu veterinari, i en molts casos obligats per la legislació, pel control i detecció de malalties de la seva mascota. Un diagnòstic precoç és fonamental per la salut de la seva mascota, per això li recomanem que visiti al seu veterinari regularment.

-Tingui sempre aigua fresca i neta a la disposició de la seva mascota.

-Els pinsos específics per l'espècie, raça i edat de la seva mascota li garantiran una dieta sana i equilibrada, cosa que repercutirà directament en la seva salut. A la nostra botiga especialitzada hi trobarà pinsos adaptats a les seves necessitats, amb preu i qualitat.

-Eviti el sobrepès i l'obesitat de la seva mascota, ja que li poden produir malalties i alteracions greus. Consultin's sobre els nostres programes de prevenció i control de l'obesitat.

-Una higiene corporal adequada per a cada espècie serà fonamental per mantenir la seva mascota sana i contenta.

-Desparasiti a la seva mascota externa e internament de manera regular. A la Clínica li informarem de la manera més adequada i segura de fer-ho, així com dels productes i la frequència d'ús dels mateixos.

-Realitzi revisons i netejes regulars de la boca o cavitat oral, ja que els gossos i gats poden desenvolupar greus alteracions i malalties irreversibles.

-No oblidi, que les vacunes són essencials per la salut de la seva mascota. Li informarem sobre les vacunes recomanades per l'actual legislació.