IDENTIFICACIÓ DELS ANIMALS DE COMPANYIA

La llei de protecció dels animals obliga que els gossos, els gats i les fures estiguin identificats mitjançant la implantació d'un microxip homologat. La implantació del microxip és el mètode més eficaç per tenir controlada la nostra mascota. En cas de pèrdua o robatori de l'animal, si algú el porta a una protectora o veterinari, serà identificat immediatament.

La identificació dels animals, a més de ser obligatoria segons la legislació vigent, és una eina fonamental per fomentar la propietat responsable, asegurar un rigurós control sanitari i controlar les possibles epidèmies entre la població canina i felina.

Què és el microxip? El microxip és un sistema electrònic d'identificació d'animals. Està format per dues parts: una és el microxip en sí, i l'altra és la capsula que el recobreix. Aquesta càpsula és d'un vidre suau i biocompatible (no provoca alèrgies) i és tan petita com un grà d'arròs. Cada microxip té un codi de números únic, és com el DNI de l'animal. 

A quina edat se li pot posat el microxip a la mascota?  Per posar el microxip s'aconsella que l'animal tingui tres mesos. Després d'aquesta edat es pot implantar en qualsevol moment. El microxip es col.loca una sola vegada en la vida de la mascota i permaneix en el seu cos per sempre. La informació relativa al gos o gat queda enregistrada en la base de dades del cens que té cada comunitat autònoma ( a Catalunya, AIAC-Arxiu Identificació Animanls de Companyia). L'AIAC està integrat a la REIAC (Red Española de Identificación de Animales de Compañía) i a EUROPETNET (European Pet Network). És important que les dades que ens proporcioni siguin exactes, ja que aquesta informació quedarà enregidtrada a la base de dades i és la que s'utilitzarà en cas de pèrdua de l'animal. Per poder garantir un servei eficaç durant tota la vida de l'animal, és imprescindible que es comuniqui a l'AIAC qualsevol canvi o modificació de titularitat de l'animal, així com qualsevol canvi de domicili o telefons del propietari i també la baixa de l'animal.

És dolorosa la seva implantació? La implantació del microxip és inocua i indolora, similar a una petita punxada. Es col.loca de forma subcutània en la part esquerra de l'animal, romanent en aquest lloc durant tota la vida de la mascota, ja que té un sistema antimigració que impedeix que es mogui.

Per què serveix el microxip? Implantar el microxip a les nostres mascotes és beneficiós per varies raons:

* A efectes de la llei, podem corroborar sense cap problema que som el titular de la nostra mascota. És impossible falsejar les dades del microxip.

* En cas de pèrdua de l'animal, tan veterinaris com protectores i autoritats (SEPRONA), mitjançant un lector poden accedir a les nostres dades.

* La identificació per microxip ajuda a evitar l'abandonament, ja que la llei castiga amb sancions bastant elevades a les persones que abandonin o maltractin a un animal. D'aquesta manera es pot demostrar qui és el propietari i responsable d'un animal maltractat o abandonat.