VACUNA CONTRA LA LEISHMANIOSIS CANINA

Els informem que ja està disponible a la nostra Clínica la nova vacuna contra la Leishmaniosi canina.

La Leishmaniosis canina està causada per la leishmania, un paràsit microscòpic que es transmet als gossos per la picada d'un petit insecte (el flebotom o "mosca de la sorra"), sovint anomenat incorrectament "mosquit". Fins l'actualitat només disposàvem de productes antiparasitaris externs, l'objectiu dels quals és evitar la picada de l'insecte transmissor. Gràcies a la vacuna el seu gos desenvoluparà defenses naturals enfront del paràsit que causa la malaltia. Durant 20 anys, els científics han estat treballant amb tecnologies d'avantguarda per protegir els gossos enfront d'aquest paràsit mortal. Ara, i per primera vegada, hi ha una pacuna contra la leishmaniosi disponible a Europa.

A Espanya, molts gossos es troben en risc permanent de desenvolupar la leishmaniosi canina. Gràcies a la vacunació, el seu gos utilitzarà el seu propi sistema immunitari per potenciar la seva resistència al paràsit. Per més informació us convidem a passar per la clínica.

Leishmaniosi canina, una malaltia mortal.  Potser, si el teu gos està infectat amb el paràsit, els símptomes no apareixin immediatament. Els signes més freqüents inclouen febre, caiguda del pel (sobretot al voltant dels ulls), pèrdua de pes, úlceres a la pell i creixement anormal de les ungles. Els organs interns també es veuen afectats, pot derivar en anèmia, artritis i insuficiència renal greu. Aquesta malaltia pot provocar la mort, i els tractaments ajuden a controlar els símptomes, però no la curen. A Europa, hi ha 2,5 milions de gossos infectats amb aquest paràsit.

La primera vacuna contra la Leishmaniosi canina ja està disponible. Amb la vacuna, el teu gos desenvoluparà defenses naturals enfront el paràsit que causa la malaltia: la leishmania. La vacunació protegeix de manera continuada i redueix dràsticament el risc de desenvolupar la malaltia. La  primovacunació consisteix en tres injeccions administrades a intervals de tres setmanes. Posteriorment, només cal una revacunació anual per mantenir el teu gos immune en front la leishmaniosi.

PREGUNTES FREQÜENTS:

Es poden vacunar tots els gossos? Poden vacunarse tots els gossos de més de sis mesos que no tinguin malalties infeccioses, incloent la pròpia leishmaniosis, que s'haurà de descartar mitjançant un test previ.

Quan s'ha de vacunar? No hi ha una època concreta per la vacunació contra la leishmaniosi canina. A la nostra zona, al ser una zona endèmica, el millor és vacunar al seu gos el més aviat possible.

Li farà mal la vacuna al meu gos? No, normalment no. La majoria dels gossos toleren molt bé la vacuna sense experimentar dolor o canvis en els seu comportament. Igual que amb totes les vacunacions, no hauraia d'estressar o cansar al seu gos en els dos dies següents a la vacunació. Durant aquests dies, alguns gossos poden mostrar menys energia o presentar febre lleugera i transitòria. En aquest cas, cal una mica de temps, ja que els símtomes desapareixeran en  menys de 24 hores. També és possible que observi una mica d'inflamació, nòduls sensibles o envermelliment en el punt d'injecció que es resoldran per si sols durant les dues setmanes següents.

Per més informació us convidem a passar per la nostra clínica.